[Đăng ngày: 17/12/2014]
Giới thiệu chung
- Diện tích tự nhiên: 346,8ha
- Dân số: trên 20.600 người
- Số tổ dân phố: 15
Tổ chức bộ máy

Đảng ủy
* Ông Dương Quang Lợi - Bí thư
Di động: 0903592795
Email: quangloi1961@gmail.com
* Bà Lê Diệu Quỳnh - Phó Bí thư
Điện thoại cơ quan: 058.3706114
* Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó Bí thư
Di động: 0903514966
Hội đồng nhân dân
* Ông Dương Quang Lợi - Chủ tịch HĐND
Di động: 0903592795
* Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch HĐND
Di động: 01222522532
Ủy ban nhân dân
* Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch UBND
Di động: 0903514966
* Ông Nguyễn Ngọc Chinh - Phó Chủ tịch UBND
Di động: 0905102897
* Bà Trần Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại cơ quan: 058.3504993
Quân sự
* Ông Trần Tiến Đức - Chỉ huy trưởng
Di động: 01697865467
Công an
* Ông Đỗ Công Thương - Trưởng Công an
Di động: 0905104279
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ:
- Email: ngochiep.nt@khanhhoa.gov.vn
Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :